حسابدار در شرکت بلمونته در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به فرایند حسابداری مالی

آشنا به نرم افزار سپیدار

سابقه کار حداقل 5 سال

توانایی کار در محیط کارخانه تولیدی زیر نظر مدیر مالی

تسهیلات و مزایا

حقوق و مزایای مناسب

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار در شرکت بلمونته در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید