حسابدار مسلط به برنامه حسابداری سپیدار در شرکت تجارت کاغذ کاج – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار شرکتی جنسیت: خانم

با 3 سال سابقه کار

بصورت تمام وقت

مسلط به برنامه حسابداری سپیدار

جهت حسابداری شرکت

حقوق توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار مسلط به برنامه حسابداری سپیدار در شرکت تجارت کاغذ کاج – استخدام فوری” به ما بگویید