حسابدار نیمه وقت مسلط به نرم افزار هلو

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک حسابدار نیمه وقت جهت کار در گروه تولیدی پوشاک نیازمندیم
ساعت کاری شنبه ای چهارشنبه ساعت ۱۳ الی ۱۸
مجموعه دارای سرپرست حسابداری و سیستم کامل مالی با فرآیند تعریف شده هست.
در صورت نیاز آموزش‌های لازم داده می‌شود.
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار نیمه وقت مسلط به نرم افزار هلو” به ما بگویید