حسابدار هم چنین مسلط حسابرسی مالیاتی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار لیسانس با ۳ سال سابقه پاره وقت قبل از ظهر و یا بعد از ظهر نهایتا تا ۵ عصر حضور ۳ جلسه در هفته

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار هم چنین مسلط حسابرسی مالیاتی” به ما بگویید