حسابدار و کمک حسابدار فروش خانم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت معتبر تامین کننده سنگ و سرامیک استخدام میکند :

حداقل ۲ سال سابقه کار
آشنا به مراحل صدور فاکتور
پیگیری وصول مطالبات
تمام وقت

متعهد ، پیگیر ، منظم و دقیق
آشنا به نرم افزارهای حسابداری
توانایی محاسبات فروش درصد گیری و پورسانت و ….
حداکثر ۳۵ سال

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار و کمک حسابدار فروش خانم” به ما بگویید