حسابدار پاره وقت با تجربه یا بازنشسته – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

اشراف کامل بر کلیه موارد مالی و مالیاتی و تکالیف قانونی شرکتهای پیمانکاری ساختمانی

ارسال رزومه و حقوق درخواستی با توجه به پاره وقت بودن

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار پاره وقت با تجربه یا بازنشسته – استخدام فوری” به ما بگویید