حسابدار پاره وقت در شرکت حسابداری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت حسابداری پپتا جهت تکمیل کادر خود به یک حسابدار خانم با حداقل ۴ سابقه کار مسلط به نرم افزار آسان نیازمند است.
تسلط به نرم افزار آسان الزامیست
۵ ساعت هر روز و پنجشنبه ها نیمه وقت
قرارداد رسمی با شرکت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار پاره وقت در شرکت حسابداری” به ما بگویید