شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار بصورت ساعتی
مسلط به فرایندهای مالی
مسلط به بهای تمام شده
گزارشات فصلی و ارزش افزوده
لیست حقوق و دستمزد و بیمه
لطفا رزومه خود را ارسال فرمایید تا برای مصاحبه دعوت شوید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار پاره وقت” به ما بگویید