شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت برگزارکننده نمایشگاه و همایش نیازمند نیرو در بخش مالی آشنا با امور مالی و حسابداری ، ارسال گزارش فصلی ارزش افزوده ، ارسال لیست بیمه ماهانه شیوه همکاری : به صورت پاره وقت و تمام وقت امکان پذیر می باشد
محدوده کاری : سهروردی شمالی
حقوق با توجه به رزومه و سابقه توافق می گردد.
***************لطفا رزومه فقط در واتساپ و تلگرام و یا آدرس ایمیلjob.pars@yahoo.com ************************ لطفا در رزومه عنوان شغلی قید گردد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار” به ما بگویید