شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا با اصول حسابداری مالیاتی و دفتر نویسی و تنظیم اسناد و صورت های مالی
مالیات بر عملکرد سالیانه، حقوق، ارزش افزوده
ثبت اسناد حسابداری هزینه، درآمد، فروش و غیره
کنترل و ثبت و دفتر نویسی اسناد مالی بانکی، تسهیلات، گردش حساب های شرکت و شخصی اعضا هیئت مدیره
کنترل اسناد حسابداری مثل فاکتورها، صورت حسابها، لیست حقوق و دستمزد و بیمه و …
تسهیلات و مزایا
امکان دورکاری
سایر مزایا
حقوق به صورت توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات