شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت عصر رایانه ماندگار به نیروی( خانم ) جوان فعال و منظم و مسلط به امور حسابدار با سابقه کاری تقریبا 3 سال آشنا به نرم افزار فروردین نیازمند است

حقوق: 10 میلیون تا 14 میلیون + بیمه

ساعت کاری :8/30 الی16/30

محدوده:فلسطین

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار – استخدام فوری” به ما بگویید