شرایط مدنظر آگهی دهنده

اپراتور خانم مسلط به فروش و بازاریابی تلفنی به صورت دور کاری و پاره وقت نیازمندیم .
و دارای روحیه عالی و پرانرژی باشد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خانم بازاریاب تلفنی” به ما بگویید