شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به زبان خارجی و ترجیحا آشنا به برنامه هتلداری هریس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خانم جهت پذیرش هتل” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات