خدماتی مطب تمام وقت عصر کار با بیمه فول – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام نیروی تمام وقت، با حقوق اداره کار، الزاما خانم،۲۰ تا ۴۰ ساله ،

جهت خدمات مطب جراحی(شامل تمیز کاری و اقدامات پذیرایی و آماده سازی بیمار و …برای عمل)

عصر کاری ۴-۵روز در هفته از ساعت ۱۳-۲۱ ،

همراه با بیمه کامل ، شامل پاداش های سختی کار

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “خدماتی مطب تمام وقت عصر کار با بیمه فول – استخدام فوری” به ما بگویید