خیاط راسته دوز ماهر جهت لباس مجلسی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعدادی چرخکار ماهر جهت دوخت لباس زنجیره ای
حقوق ۶ الی ۷ تومان
ساعت کاری ۸ الی ۶
محدوده دهکده المپیک

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط راسته دوز ماهر جهت لباس مجلسی” به ما بگویید