خیاط مبلمان – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

محدوده خادم اباد

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط مبلمان – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات