خیاط و اتوکار و بسته بند ماهر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به خیاط راسته دوز و میاندوز ماهر خانم ترجیحا سرپرست خانواده به صورت مزدی دوزی از قرار هر تیشرت شش هزار تومان و همچنین اتوکار و بسته بند باهم هر عدد دو هزار تومان از ساعت نه و نیم صبح الی شش بعدازظهر نیازمندیم محل کار سی متری نارمک می باشد و بیمه هم ندارد

 

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط و اتوکار و بسته بند ماهر – استخدام فوری” به ما بگویید