خیاط و چرخکار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی چرخکار ماهر مزون دور برای دورکاری و کار در محیطی امن و زنانه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط و چرخکار – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات