خیاط کاورمبل ماهر نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خیاط کاور مبل ژله ای و پارچه ای ماهر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط کاورمبل ماهر نیازمندیم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات