دادزن برای فروش لباس – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فوری از امشب

 

داد زن آقا یا خانم

 

برای فروش لباس و کیف و کفش

 

جهت دست فروشی

از ۷ تا ۱۲

 

فوری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دادزن برای فروش لباس – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات