دانشجو جهت شعبه نامی نو بازارکلین فود

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر نیروی جوان آقا جهت کار در شعبه کلین فود نیازمندیم

شرایط
۱.سن بین ۱۸ الی ۲۶سال
۲.ساعت کاری ۱۶ الی ۲۱ ایام عادی ایام تعطیل ۱۲ لغایت ۱۷
۳.حقوق ۳میلیون
۴.تردد آسان با مترو
۵.امکان داشتن اضافه کاری و پرداخت روزانه ۱۵۰ هزار تومان به جز حقوق ثابت پرداختی
۶.استخدام صرفا بعد از مراجعه حضوری امکان پذیر میباشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دانشجو جهت شعبه نامی نو بازارکلین فود” به ما بگویید