دستیار دندانپزشک – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سابقه کار در دندانپزشکی

آشنایی کامل به لوازم و تجهیزات دندانپزشکی

تسهیلات و مزایا

توافقی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار دندانپزشک – استخدام فوری” به ما بگویید