شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم دانشجو یا فارغ التحصیل جهت کار پاره وقت در کلینیک فیزیوتراپی در میدان توانیر برای شیفت عصر ساکن همین مناطق ترجیحا بدون بیمه ،بسیار دقیق ومنظم درصورت نداشتن سابقه یکماه اموزشی است

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار فیزیوتراپی” به ما بگویید