شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک دستیار مستعد و متعهد
مبتدی یا ماهر
با شرایط استثنایی
با شماره ی ***********فقط در ساعت کاری (۱۰-۶)تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار ناخنکار” به ما بگویید