دستیار و منشی مدیر خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

لطفا فقط در واتسپ رزومه و مشخصات خود را ارسال نمایید دستیار و منشی خصوصی مدیر خانم(شخصی) ۴ میلیون تومان حقوق، پاره‌وقت، حدود ۹۰ ساعت کار در ماه حداکثر سن ۳۵

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار و منشی مدیر خانم – استخدام فوری” به ما بگویید