دستیار کراتین و ناخنکار با سابقه کار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک دستیار کراتین مسلط به تمامی مراحل و اتوکشی
و یک ناخنکار با مشتری و حرفه ای نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار کراتین و ناخنکار با سابقه کار” به ما بگویید