شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا به حسابداری
دارای 3 سال سابقه کار
آشنا به نرافزاهای مالی
با روبط عموی قوی
ساکن غرب تهران، حومه غرب و کرج

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دفتردار” به ما بگویید