دندانپزشک با پروانه تهران

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به همکار دندانپزشک جهت فعالیت در کلینیک شهرقدس به صورت نیمه وقت نیازمندیم

پرداخت حقوق به صورت پورسانت ۵۰ درصد یا ماهیانه توافقی

لود بیمار متوسط/ رو به رشد و تیراژ گیری بالا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دندانپزشک با پروانه تهران” به ما بگویید