دندانپزشک خانم اقا صبح عصر درمانگاه باغ فیض تهران

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دندانپزشک اقا یا خانم در شیفت صبح و عصر برای کار در درمانگاه باغ فیض جنب امام زاده سید جعفر باغ فیض تهران نیاز داریم تسویه هفتگی ترجیحا ساکن محدوده باغ فیض

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دندانپزشک خانم اقا صبح عصر درمانگاه باغ فیض تهران” به ما بگویید