شرایط مدنظر آگهی دهنده

تعداد: 2 نفر
دندانپزشک عمومی و زیبایی
با روابط عمومی بالا
مشتاق و با انگیزه کاری قوی
از انترن های دندانپزشکی نیز دعوت به همکاری می نماییم
تسهیلات و مزایا
توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دندانپزشک” به ما بگویید