راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس تاکسی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی راننده با اتومبیل به صورت نیمه وقت و تمام وقت جهت کار در آژانس تاکسی مورد نیاز می باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده با اتومبیل جهت کار در آژانس تاکسی” به ما بگویید