راننده با نیسان یخچال دار زیر صفری در فرآورده های پروتئینی کوروش – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

رعایت شرایط استاندار زنجیره سرد در کل ساعات پخش

داشتن دمای مناسب زیر صفری 15- الی 18-

دریافت محصول از انبار مبدا و تحویل به انبار مقصد

دریافت سند وجه فاکتور و تحویل آن به واحد مالی

حضور روزانه در انبار بعد از اتمام پخش و تسویه فاکتورها

سابقه کار: حداقل یک سال

کارت پایان خدمت یا معافیت (دائم/ تحصیلی) الزامی است

سن: 25 الی 45 سال

ساعات کاری

7 الی 18

تسهیلات و مزایا

حقوق: 15 الی 20 میلیون تومان

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده با نیسان یخچال دار زیر صفری در فرآورده های پروتئینی کوروش – استخدام فوری” به ما بگویید