شرایط مدنظر آگهی دهنده

محل کار شهرک دانش
گواهینامه الزامی ،آدرس جهت پر کردن فرم: جاده مخصوص به سمت تهران،بعد از ساختمان ایرانیان ،ورودی جاده قدیم لیفتراک جهان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده لیفتراک شیفت شب” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات