راننده پایه 2 – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

راننده پایه 2

آشنایی کامل با تهران داشته باشد

جای خواب دارد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده پایه 2 – استخدام فوری” به ما بگویید