شرایط مدنظر آگهی دهنده

همراه با خودرو نیسان یا ایسوزو مسقف (داشتن خودرو الزامی است)
دارای ایسوزو یا نیسان اتاق‌ دار سالم
سلامت جسمانی و روحی
خوش برخورد و با حوصله
عدم اعتیاد و سو پیشینه الزامی است
حداقل دیپلم
مسلط به مناطق و مسیرهای تهران
کار پخش به‌ صورت انفرادی است
جهت پخش در محدوده تهران و حومه
تسهیلات و مزایا
بیمه پاداش وام هدایای مناسبتی کمک هزینه آموزشی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده پخش با ماشین” به ما بگویید