روانشناس در کلینیک ترک اعتیاد تسلیم در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعات کاری

جهت دو شیفت صبح و عصر 10 تا 14 و 17 تا 21

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “روانشناس در کلینیک ترک اعتیاد تسلیم در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید