زیگزال دوز راسته دوز وردست و کارگر ساده در تولیدی پوشاک تریکو – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

زیگزال دوز جنسیت: آقا و خانم

ساعت کاری: تمام وقت- نیمه وقت

محیط مناسب و امن

با حقوق مکفی

تسویه روزانه

بدون بیکاری

2 راسته دوز

3 وردست

4 کارگر ساده

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “زیگزال دوز راسته دوز وردست و کارگر ساده در تولیدی پوشاک تریکو – استخدام فوری” به ما بگویید