سالنکار،ظرفشور،کانترکار،اشپز،ویترخانم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام خدمت کارجویان عزیز
مجموعه لونیکو برای بهبود عملکرد کافه نیازمند به:
✅️۳نفرسالنکارباتجربه و کارکرده(خانم و اقا)
شیفت کاری خانم ها پاره وقت میباشد

✅️ظرفشور جهت کار در اشپزخانه
✅️ظرفشور جهت کار در بار
✅️اشپزایتالیایی(حقوق توافقی)
✅️نیروی ساده خدماتی

☑️همراه با صبحانه،نهار،شام
☑️جای خواب
☑️اف هفتگی
☑️مرخصی ماهیانه
☑️حقوق به صورت توافقی در مصاحبه حضوری تایین میگردد

به استخدام فوری نفرات فوق نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالنکار،ظرفشور،کانترکار،اشپز،ویترخانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات