سالنکار،ظرفشور،کانترکار،اشپز،ویترخانم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام خدمت کارجویان عزیز
مجموعه لونیکو برای بهبود عملکرد کافه نیازمند به:
✅️۳نفرسالنکارباتجربه و کارکرده(خانم و اقا)
شیفت کاری خانم ها پاره وقت میباشد

✅️ظرفشور جهت کار در اشپزخانه
✅️ظرفشور جهت کار در بار
✅️اشپزایتالیایی(حقوق توافقی)
✅️نیروی ساده خدماتی

☑️همراه با صبحانه،نهار،شام
☑️جای خواب
☑️اف هفتگی
☑️مرخصی ماهیانه
☑️حقوق به صورت توافقی در مصاحبه حضوری تایین میگردد

به استخدام فوری نفرات فوق نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالنکار،ظرفشور،کانترکار،اشپز،ویترخانم” به ما بگویید