شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک سالنکارخانم به رده سنی 18تا35سال برای رستوران ایتالیایی بصورت تمام وقت و نیمه وقت(شب شب) نیازمندیم

هفته ای یک روزمرخصی و اف
باسرویس برگشت بمنزل(اسنپ)
باوعده نهاروشام وبستن قراردادکاری
درصورت بیش از۳ماه کاری امکان بیمه ومزایای دیگروجوددارد
لطفا درچت دیوارپیام بدین تاتماس گرفته شود
نیاز به سابقه کاری نیست به شما آموزش
داده میشودومحیط کاملاامن وبدون حاشیه
دسترسی به متروهفت تیر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالنکارخانم” به ما بگویید