سالنکار جهت رستوران خانم و اقا نیمه وقت و تمام وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حقوق وزارت کار. بیمه وعده غذایی…

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالنکار جهت رستوران خانم و اقا نیمه وقت و تمام وقت – استخدام فوری” به ما بگویید