سالن کار رستوران اقا و خانم با جای خواب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سالن کار اقا با جای خواب و سه وعده غذای روزانه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالن کار رستوران اقا و خانم با جای خواب” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات