سالن کار و صندوق دار خانم یا آقا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوق دار
سالن کار
کانتر کار
مجرب خانم یا آقا مودب و آراسته.
با شرایط و حقوق مناسب
همراه با ناهار و شام
و ۱ روز آف هفتگی
دعوت به همکاری در شیفت های تمام وقت و نیمه وقت
لطفا تماس بگیرید یا رزومه خود راپیامک کنید.
ساعت پاسخگویی ۱۱ صبح تا ۱۱ شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالن کار و صندوق دار خانم یا آقا” به ما بگویید