شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک جگرکی معتبر جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است
سالن کار تمام وقت با جای خواب حقوق توافقی
سالن کار نیمه وقت از ساعت ۱۸ الی ۲۴ حقوق توافقی
افراد معتاد زنگ نزنن

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالن کار” به ما بگویید