شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعت۱۶تا۱۹استراحت
صبحانه،ناهار،شام
جای خواب
حقوق بیشتربستگی به تلاش فرد
انعام روزانه
آقا با جای خواب و 3 وعده غذایی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالن کار” به ما بگویید