ساندویچ زن حرفه ای – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ستخدام

کمک پیتزا زن

کمک ساندویچ زن و کارگر ساده نیازمندیم گیلاوند بلوار شهیدبهشتی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “ساندویچ زن حرفه ای – استخدام فوری” به ما بگویید