سرآشپز و مدیر سالن با تجربه و حرفه ای فعال

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مجموعه سفره خانه همراه با اجرای موسیقی و کافه سنتی مجزا فعال و باسابقه درخشان
همکاری با سرآشپز حرفه ای فعال با ایده های نو
ومدیر سالن فعال با وتجربه روابط عمومی عالی
را نیازمند میباشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سرآشپز و مدیر سالن با تجربه و حرفه ای فعال” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات