سرایدار پاره وقت در محدوده نیاوران نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک زوج موجه جهت سرایداری پاره وقت در محدوده نیاوران نیازمندیم
شرایط :
واحد سرایداری جهت اسکان رایگان
معاف از پرداخت شارژ و هزینه آب و گاز و برق
حقوق پرداخت نمیشود
سرایدار اجازه کار خارج از ساختمان را دارد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سرایدار پاره وقت در محدوده نیاوران نیازمندیم” به ما بگویید