سرپرست حسابداری خانم در شرکت بازرگانی آرتی سی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سرپرست حسابداری تمام وقت

حقوق توافقی

محل کار ستارخان

جنسیت خانم

حداقل 7سال کار مرتبط در زمینه بازرگانی

حداقل مدرک کارشناسی حسابداری

آشنایی کامل با قوانین ماده 100و بیمه و …

شنبه تا چهارشنبه 9:30تا 5:30پنجشنبه9:30تا13:30

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سرپرست حسابداری خانم در شرکت بازرگانی آرتی سی – استخدام فوری” به ما بگویید