سری زن ، صندوقدار خانوم، کارگر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سری زن قلیان عربی

کارگر ساده

«صندوقدار» فقط خانوم نیمه وقت

محدوده سهروردی
با جای خواب

متعهد و منظم و مرتب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سری زن ، صندوقدار خانوم، کارگر” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات