سه ردیف شغلی در شرکت فراسازان پیچ گستر پارس – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارشناس آزمایشگاه رشته تحصیلی: مواد-متالورژی / مکانیک

محل سکونت: مناطق جنوبی شهر تهران و شهرستان های جنوب استان تهران

دارای کارت پایان خدمت

حداکثر سن 32 سال

حقوق ثابت + بیمه + بیمه تکمیلی + سرویس رفت و آمد + صبحانه و نهار

2 کارشناس برنامه ریزی رشته تحصیلی: صنایع / مدیریت صنعتی

محل سکونت: مناطق جنوبی شهر تهران و شهرستان های جنوب استان تهران

دارای کارت پایان خدمت

حداکثر سن 32 سال

حقوق ثابت + بیمه + بیمه تکمیلی + سرویس رفت و آمد + صبحانه و نهار

3 تکنسین عملیات حرارتی تکنیسین عملیات حرارتی

محل سکونت: مناطق جنوبی شهر تهران و شهرستان های جنوب استان تهران

دارای کارت پایان خدمت

حداکثر سن 32 سال

حقوق ثابت + بیمه + بیمه تکمیلی + سرویس رفت و آمد + صبحانه و نهار

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سه ردیف شغلی در شرکت فراسازان پیچ گستر پارس – استخدام فوری” به ما بگویید